தொடர்பு கொள்க.

வடமேல் மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களம்,

கொழும்பு வீதி,

குருணாகல்,

இலங்கை.


தொ.பே.இல. :- +94 37 2228407  /  +94 37 2228408

ஈமெயில் :- இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்

==============================================================================================

வைத்தியா் எஸ்.எம்.ஏ.ஆர். செனெவிரத்ன.​

வடமேல் மாகாண ஆயுா்வேத ஆணையாளர்

தொ.பே.இல. : +94 37 2228407

 

வைத்தியா். எச்.எம். வினீதா விஜேகோன்.​

வடமேல் மாகாண பிரதி/உதவி ஆயுா்வேத ஆணையாளர்

தொ.பே.இல. : +94 32 2249211

 

திரு. பீ.டப்லியூ.எஸ்.கே. விஜேசிங்ஹ

கணக்காளர்

தொ.பே.இல. : +94 37 2230502

 

திருமதி. டப்லியூ.எம்.ஆர். கீதாஞ்சலி விஜயபால

நிா்வாக அதிகாரி

தொ.பே.இல. : +94 37 3377358

 

வைத்தியா். சின்தா நெத்தசிங்ஹ

மருத்துவ அதிகாரி(மருந்து உற்பத்திப் பிரிவு)

 

வைத்தியா். கே.ஆர்.என். கந்தேகம

மருத்துவ அதிகாரி

 

வைத்தியா் . எஸ்.ஏ.எம்.சீ.கே. அபேசிங்ஹ

சமூக சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி

 

==============================================================================================